Doel en beleid

Let op: deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Lochem wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid

In ons meest recente meerjarenbeleidsplan: Beleidsplan Leergeld Lochem 2024-2028 leggen we de focus op:

Alle kinderen mogen meedoen.